Sơ đồ tổ chức

 
Cơ cấu tổ chức Anh Việt
Cơ cấu tổ chức công ty nội thất Anh Việt
 
Sơ đồ tổ chức trong công ty nội thất Anh Việt
Địa chỉ: 14 Hương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

Ngoài Ban giám đốc, có thể chia công ty làm 2 bộ phận chính: bộ phận quản lý và bộ phận kinh doanh.

  1. Bộ phận quản lý

・Phòng Kế toán

Có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ: hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả; các hoạt động thu, chi tài chính và kết quả kinh doanh theo quy định nội bộ của công ty, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.

・Phòng Nhân sự

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo nhân lực cho sản xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới, đề xuất khen thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi.

・Phòng Hành chính tổng vụ

Chịu trách nhiệm mảng hành chính trong doanh nghiệp bao gồm các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ, chế độ, chính sách; soạn thảo và lưu trữ các loại hợp đồng, thiết lập và quản lý các biểu mẫu lưu hành trong doanh nghiệp. Ngoài ra, còn phối hợp chặt chẽ với phòng nhân sự để tổ chức triển khai nội quy lao động của công ty.

  1. Bộ phận kinh doanh

・Phòng Điều phối

Đây là bộ phận hết sức quan trọng, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng, nhận chỉ thị từ phía Ban giám đốc và phối hợp với phòng Kế hoạch để triển khai các chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận của công ty.

・Phòng Kế hoạch

Có nhiệm vụ tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng. Lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh hàng năm cho công ty, hàng quý và hàng tháng cho các cửa hàng. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả marketing trong từng thời điểm.

Một sơ đồ tổ chức hợp lý và rõ ràng sẽ giúp quy trình giao tiếp và báo cáo thông suốt, thúc đẩy bộ máy doanh nghiệp vận hành trơn tru và đảm bảo quản lý các nguồn lực về con người, thời gian, tiền bạc một cách hiệu quả.

Nguồn tham khảo:
 

0916673578
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây